Wijzigen

Omwisselen of wijzigen van NS/OV-Jaarkaart:
Omwisselen van de NS/OV-Jaarkaart is toegestaan indien: Bij omwisseling wordt de nieuwe kaart op een NS station opgehaald en de oude kaart wordt dan gelijktijdig ingeleverd.

Prijsverschil betalen:
Reiziger betaalt het prijsverschil tussen 2e en 1e klas, zonder kosten.
Indien iemand in maandelijkse termijnen betaald, wordt iedere maand het verhoogde bedrag afgeschreven.
Indien er in 1 keer is betaald, wordt er een nota nagestuurd.
Het nieuwe abonnement wordt afgegeven ingaande de oorspronkelijke ingangsdatum.

Het jaarcontract kan uitsluitend worden gewijzigd of beŽindiging op dezelfde dag van de maand als die waarop het contract is ingegaan.

Bijvoorbeeld: Het contract is ingegaan op 20 maart, dan is wijziging alleen mogelijk op elke volgende 20e van de maand zolang de kaart geldig is.

Wijzigingsformulieren :
Een verzoek tot wijziging van het contract dient minimaal een maand voor de gewenste datum schriftelijk ingediend te worden via een wijzigingsformulier naar:
Klantenservice NS
Afdeling abonnementen
Antwoordnummer 4470
3500 VE Utrecht

Het wijzigingsformulier kan worden opgehaald/besteld worden bij:

Betaling duurdere abonnement:
Betaling jaarbedrag ineens: aanvullende bedrag kan via een machtiging worden betaald.
Termijnbetaling: verhoogde maandbedrag wordt per ingangsdatum van de wijziging aangepast.

Overige bepalingen bij wijzigingen contract:
Kaarten van gezinsleden kunnen niet apart worden opgezegd, behalve als een gezinslid met een jaarkaart overlijdt.
Tussentijdse wijzigingen van het contract gelden automatisch voor alle kaarten die het contract bevat.
Restitutie is niet mogelijk als de hoofdcontractant of een van de gezinsleden een OV-Studentenkaart krijgt.